HIMACHAL TOURS 2017 - 2018 (EX-DELHI)

Sketch ItineraryCar TypeTata Indigo Toyota EtiosSwift DzireChevrolet EnjoyToyota Innova
Seating Capacity4 + 14 + 14 + 16 + 16 + 1
Days      
DELHI – CHANDIGARH-SHIMLA-KULLU-MANALI – DELHI
DISTANCE/ TIME CHART
Delhi- Chandigarh = 252 kms (5 - 6 hours) approx\r\nChandigarh- Shimla = 122 kms (2 - 3 hours) approx\r\nShimla- Kullu = 218 kms (3 - 4 hours) approx\r\nKullu- Manali = 40 kms (1 hour) approx\r\nManali- Delhi = 542 kms (10 - 11 kms) approx
Border to border distance, distance and time may vary
7NAC18510.0020150.0020150.0022350.0025550.00
AC19060.0020820.0020820.0023000.0026150.00
DELHI – CHANDIGARH-SHIMLA-KULLU-MANALI-MANIKARAN – DELHI
DISTANCE/ TIME CHART
Delhi- Chandigarh = 252 kms (5 - 6 hours) approx\r\nChandigarh- Shimla = 122 kms (2 - 3 hours) approx\r\nShimla- Kullu = 218 kms (3 - 4 hours) approx\r\nKullu- Manali = 40 kms (1 hour) approx\r\nManali- Manikaran = 81 kms (1 - 2 hours) approx\r\nManikaran- Delhi = 527 kms (9 - 10 hours) approx
Border to border distance, distance and time may vary
8NAC20868.0022870.0022870.0025090.0028800.00
AC21756.0023750.0023750.0026200.0029800.00
DELHI - CHANDIGARH-SHIMLA-KULLU-MANALI-DHRAMSHALA- DALHOUSIE – DELHI
DISTANCE/ TIME CHART
Delhi- Chandigarh = 252 kms (5 - 6 hours) approx\r\nChandigarh- Shimla = 122 kms (2 - 3 hours) approx\r\nShimla- Kullu = 218 kms (3 - 4 hours) approx\r\nKullu- Manali = 40 kms (1 hour) approx\r\nManali- Dharamshala = 239 kms (3 - 4 hours) approx\r\nDharamshala- Dalhousie = 113 kms (1 - 2 hours) approx\r\nDalhousie- Delhi = 566 kms (10 - 11 hours) approx
Border to border distance, distance and time may vary
10NAC25807.5028300.0028300.0031250.0035400.00
AC26917.5029450.0029450.0032350.0036900.00
DELHI - SHIMLA-KULLU-MANALI-DHARAMSHALA-DALHOUSIE -AMRITSAR – DELHI
DISTANCE/ TIME CHART
Delhi- Shimla = 358 kms (6 - 7 hours) approx\r\nShimla- Kullu = 218 kms (3 - 4 hours) approx\r\nKullu- Manali = 40 kms (1 hour) approx\r\nManali- Dharamshala = 239 kms (3 - 4 hours) approx\r\nDharamshala- Dalhousie = 113 kms (1 - 2 hours) approx\r\nDalhousie- Amritsar = 185 kms (3 - 4 hours) approx\r\nAmritsar- Delhi = 479 kms (8 - 9 hours) approx
Border to border distance, distance and time may vary
11NAC29054.2531800.0031800.0033990.0039150.00
AC30164.2532910.0032910.0035670.0040650.00